در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 10 آذر بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، قاسم سلمانی فیضی کارشناس بازار سرمایه:

  • در میان نمادهای پر بیننده باید از سهم های وبملت، وتجارت و ونوین نام ببریم.
  • گروه خودرویی با وجود رشد سهم ها در ابتدای راه هستند.

پادکست های بیشتر
  1. روند رو به رشد گروه سیمانی در بازار سرمایه