چهل و دومین شماره نشریه بورس امروز با عنوان:"معدن و فولاد؛ تقابل یا تعامل".