شرکت ذوب آهن اصفهان در ابعاد صنعتی ، تولیدی و همچنین مسئولیت اجتماعی گزارشی ارائه کرد.

به گزارش روند بورس امروز، با پیروزی انقلاب اسلامی ، ذوب آهن اصفهان نه تنها خودکفایی و بومی سازی را رقم زد ، بلکه به توسعه سایر صنایع کشور نیز کمک شایانی نمود و خدمات شایانی در سطح ملی و منطقه ای در ابعاد صنعتی ، تولیدی و همچنین مسئولیت اجتماعی ارائه نمود که این اقدامات به طور خلاصه در ذیل ذکر می گردد :

اشتغال زايي ( مستقيم بالغ بر ۵۵ هزار نفر و غير مستقيم به ازاي هر شاغل ۱۰ نفر) ؛ توليد محصولات ؛ گنجينه نيروي متخصص و مجرب ( آموزش و انتقال به ساير صنايع و حضور بازنشستگان در واحدهاي خصوصي ) ؛ احداث و توسعه واحدهاي فولادي كشور ( فولاد خراسان و فولاد سبا )؛ انتقال دانش فني به ساير واحدهاي فولادي ( فولاد مباركه ، ذوب آهن ميبد و  فولاد كردستان ) ؛ مشاركت در توسعه ظرفيت فولاد كشور ( طرح توازن و ….) ؛ احداث نيروگاههاي داخلي ؛ انجام تحقيقات كاربردي ( توسعه اي فولاد و بهبود فرايندها) ؛ نهادينه نمودن فرايند بومي سازي (ساخت قطعات و تجهيزات وتوليد مواد مصرفي ).

طراحي و توليد محصولات جديد( توليد ريل راه آهن ، مفتولهاي صنعتي بالغ بر ۱۵ مارك و تيرآهن H  ، ریخته گری بیم بلانک و …) ؛ مشاركت در تدوين استانداردهاي ملي ( محصولات فولادي و معيارهاي مصرف انرژي) ؛ ايجاد واحد بهداشت صنعتي ( طب صنعتي و كنترل و پايش آْلاينده هاي زيست محيطي) ؛ احداث بيمارستان شهيد مطهري (كسب بالاترين نمره ارزشيابي استان و ارائه بالغ بر ۶۰۰ هزار نفر خدمت در سال) ؛ ايجاد باشگاه فرهنگي ورزشي (كسب مقام قهرماني در داخل و خارج از كشور و توسعه ورزش همگاني) ؛ اجراي پروژه هاي زيست محيطي (انجام دهها پروژه با هزينه ۴۰۰ ميليارد تومان).

احداث جنگل مصنوعي كشور ( با وسعت ۱۶۰۰۰ هكتار و هزينه نگهداري ۵ ميليارد تومان در سال ) ؛ مشاركت در توسعه مراكز علمي ( دانشگاه صنايع و معادن و دانشگاه علمي و كاربردي)؛ ارائه آموزشي هاي تخصصي مورد نياز واحدهاي فولادي كشور(ميزان ۲۱۰ هزار نفر ساعت در سال جهت شاغلين و ۱۸ هزار نفر ساعت جهت واحدهاي صنعتي و مراكز دانشگاهي )؛ انجام بازديد و خدمات كارآموزي ؛اجراي برنامه هاي فرهنگي (انتشار مجله فولاد و هفته نامه آتشكار و ايجاد كانون فرهنگي هنري و برگزاري جشن هاي دانش آموزي و دانشجويي ممتاز بالغ بر ۵هزار خانواده در سال )؛ توسعه تعامل با جامعه (حمايت از برگزاري همايش، حمايت از انجمن هاي خيريه و مشاركت در اجراي طرح هاي عمراني منطقه )؛ مشاركت در احداث شهرك هاي صنعتي ( شهرك صنعتي فولاد و شهرك صنعتي اشترجان ).