شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در دوره ی یک ماهه منتهی به  30 آبان 98، در مجموع تولیدات آبان ماه خود با افزایشی  10 درصدی به تولید  1207795 تنی رسید.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو از ابتدای سال مالی جاری تا ۳۰ آبان ۹۸ به فروش ۶۳،۵۹۷  میلیارد ریالی رسید. شرکت در مدت مشابه سال گذشته به فروش ۴۰،۳۱۸  میلیارد ریالی رسیده بود. بر طبق همین آمار، شاهد افزایش ۵۷ درصدی فروش هشت ماهه ۹۸  “کچاد ” نسبت به هشت ماهه سال گذشته هستیم.

شرکت از ابتدای سال مالی جاری تا ۳۰ آبان ۹۸، در تولید کنسانتره آهن(خشک)، سنگ دانه بندی،گندله،فولاد،آپاتیت،آهن اسفنجی،کنسانتره مصرف شده در تولید گندله،ارسالی گندله به احیاء،نرمه گندله و عرضه برق تولیدی (نیروگاه) در مجموع به تولید۱۰۲۹۸۶۷۴ تنی دست پیدا کرد. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته به تولید۹۱۸۹۶۰۲ تنی رسیده بود. بر همین اساس می توان گفت، شرکت در دوره هشت ماهه سال ۹۸ نسبت به مدت مشابه در سال گذشته به رشد ۱۲ درصدی در تولید رسیده است.

شرکت در دوره یک ماهه منتهی به ۳۰ آبان ۹۸ ، در تولید کنسانتره آهن(خشک)، سنگ دانه بندی،گندله،فولاد،آپاتیت،آهن اسفنجی،کنسانتره مصرف شده در تولید گندله،ارسالی گندله به احیاء،نرمه گندله و عرضه برق تولیدی (نیروگاه)  در مجموع به تولید ۱۲۰۷۷۹۵ تنی دست پیدا کرد. این شرکت در مهر ماه به تولید ۱۰۸۸۸۰۴ تنی رسیده بود. بر همین اساس می توان گفت، شرکت در آبان ماه نسبت به ماه گذشته افزایشی ۱۰ درصدی در تولید داشته است.

در دوره ی یک ماهه منتهی به  ۳۰ آبان ۹۸ نرخ فروش کنسانتره آهن(خشک)،گندله، فولاد و آهن اسفنجی به ترتیب ۶۱۴،۵۵۵ هزار تومان، ۹۴۱،۰۴۱ هزار تومان، ۳ میلیون و ۵۵۵ هزار تومان و یک میلیون و ۷۵۸ هزار تومان رقم خورد.

نرخ فروش این چهار محصول کنسانتره آهن(خشک)،گندله، فولاد و آهن اسفنجی در دوره ماهانه مهر ماه نیز به ترتیب ۵۹۴،۴۹۱ هزار تومان،یک میلیون و ۲۸ هزار تومان، ۳ میلیون و ۴۵۷ هزار تومان و یک میلیون و ۸۷۲ هزار تومان به ثبت رسیده بود.

بر همین اساس،”کچاد” در دوره ی ماهانه آبان ماه هر تن کنسانتره آهن(خشک) و فولاد را با افزایش نرخ ۳ و ۲ درصدی نسبت به مهر ماه فروخته است.همچنین،در آبان ماه هر تن گندله و آهن اسفنجی را با کاهش نرخ ۸ و ۶ درصدی به فروش رسانده است.