در این پادکست؛ به واکنش رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه معلم به خبر الزام شرکت های بیمه ای برای سرمایه گذاری 40 درصدی در بازار سرمایه می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، غلامرضا حیدری کرد زنگنه رئیس هیئت مدیره شرکت بیمه معلم در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است:

  • نظر شما در خصوص خبر الزام شرکت های بیمه ای برای سرمایه گذاری ۴۰ درصدی در بورس چیست؟
  • نظارت بر روند این سرمایه گذاری به چه صورت است؟