در این پادکست به معرفی صندوق‌های سرمایه‌گذاری پربازده آبان ماه می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، سجاد میرزایی سوینی کارشناس صندوق‌های سرمایه‌گذاری در این پادکست صندوق های پر بازده ماه گذشته را معرفی کرد:

  • صندوق مشترک ارزش کاوان آینده  کسب بازدهی ۱۴٫۴ دهم درصد
  • صندوق مشترک صنعت و معدن با بازدهی ۴٫۵ دهم درصد
  • صندوق مشترک کوثر با کسب بازدهی ۴٫۷ دهم درصد

Related Posts

  1. بررسی حجم دارایی صندوق های سرمایه گذاری