در این پادکست به تاثیر قطعی اینترنت بر بازار سرمایه کشور می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، با نروح‌اله دهقان، مدیرعامل شرکت مدیریت فناوری بورس تهران در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است:

  •  قطعی اینترنت چه تاثیری بر معاملات بازار سرمایه کشور داشت؟
  • در زمان  قطعی اینترنت چه میزان از معاملات بر خط انجام شد؟
  • زیر ساخت های داخلی کشور تا چه حد پاسخ گوی فعالان بازار سرمایه است؟

روحا