مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین گفت: صندوق‌های سرمایه‌گذاری در همه جای دنیا حجم زیادی از بازار را گرفته‌اند. به این دلیل که ابزار مناسبی برای سرمایه گذارها هستند.

۱۰به گزارش روند بورس امروز، عمده برنامه سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین در آینده گسترش صندوق سهام و بازارگردانی است. بهینه‌سازی پرتفوی و تقویت دارایی‌های این صندوق‌ها از جمله برنامه‌های آتی ما خواهد بود. در بازارگردانی بنا به مدل قراردادی که با ناشر سهم نوشته می‌شود، نوع صنعت حائز اهمیت نیست. زمانی که سود و زیان و منابع از سوی ناشر است، نوع صنعت اهمیتی نخواهد داشت. در صورتی که فرد بازارگردان درگیر باشد، صنعتی را انتخاب می‌کنیم که بازدهی خوبی داشته باشد. در خصوص سرمایه گذاری تامین سرمایه نوین در بازار سرمایه با مرتضی احمدی مدیر سرمایه‌گذاری تأمین سرمایه نوین گقت و گویی داشتیم که ما حصل این گفتگو ۳ پادکست در سایت بورس امروز منتشر شده است. در ادامه  مطالب منتشر شده، ذکر شده است.

روند افزایش سرمایه در صندوق‌های بازارگردانی

بررسی صنایع مهم در بازارگردانی

معرفی سامانه نوین مارکت «تنوین»


Related Posts

  1. تامین مالی بیش از 20000 میلیارد ریالی تامین سرمایه نوین در 8 ماهه سال 1398