در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 27 آبان بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز،  علی اسلامی بیدگلی رئیس هئیت مدیره سرمایه گذاری آرمان آتی:

  • نوسانات مقطعی به علت ریسک های سیستماتیک است.
  • شرکت های معدنی از صنایع پیش رو بازار هستند.