در این پادکست به مشوق‌های سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در بخش ریلی می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، با نورالله بیرانود، معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل و نقل شرکت راه آهن در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است:

  • چه راهکارهایی برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش حمل و نقل ریلی اندیشیده شده است؟
  • سرمایه گذاری در بخش ریلی بیشتر توسط بخش خصوصی انجام می شود یا دولت؟
  • در بخش واگن‌های مسافری و زیربنایی سرمایه گذاران تمایلی به ورود دارند؟

 


Related Posts