در مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت پالایش نفت بندرعباس اعلام شد.

به گزارش روند بورس امروز، پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت پالايش نفت بندرعباس اعلام شد.

بر همین اساس، پیشنهاد افزایش سرمایه شبندر  از مبلغ ۱۳,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۳۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال از محل سایر اندوخته ها به منظور توازن هزينه ي سرمايه گذاري هاي انجام شده و اصلاح ساختار مالي که در تاریخ ۲۲ آبان ۹۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شده، ارائه می گردد.اظهارنظر بازرس قانونی نسبت به گزارش مذکور متعاقبا اطلاع رسانی می گردد.