در این پادکست؛ به محل های سرمایه گذاری شرکت های بیمه ای می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، به گزارش روند بورس امروز، معصوم ضمیری مدیرعامل شرکت بیمه پاسارگاد در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است:

  • سرمایه های به دست آمده از بیمه‌های عمر در کجا سرمایه‌ گذاری می‌شود؟
  • درصد خاصی از این منابع باید وارد بازار سهام شود؟
  • آیا امکان پرداخت به شرکت های بورسی از سوی شرکت های بیمه ای در قالب تسهیلات از محل بیمه های عمر و زندگی وجود دارد؟
  • شرکت های بیمه ای چه اقدامی در خصوص بحث نگاه ‌داری و بنگاه‌ سازی انجام داده‌اند؟