در این پادکست؛ به قوانین و روند قیر تهاتری بر بودجه شرکت ها می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، مجید اعظمی مدیرعامل نفت جی در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است:

  • قوانین مرتبط با قیر تهاتری به چه صورت است؟
  • آیا قیر تهاتری حاشیه سود مناسبی در فروش داخلی دارد؟