آخرین قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد با ۲.۳ دلار افت به قیمت ۸۲.۷۰ دلار هر تن خشک سی اف آر برسد.

به گزارش روند بورس امروز، عدم تمایل به خرید سنگ آهن تحویل دسامبر موجب شد تا قیمت این ماده اولیه مجددا نزولی شود و آخرین قیمت سنگ آهن خلوص ۶۲ درصد با ۲.۳ دلار افت به قیمت ۸۲.۷۰ دلار هر تن خشک سی اف آر برسد.

در کل تقاضا برای این محصول ضعیف است و تجار تمایل به خرید در بنادر نشان نمی دهند. خرید های اخیر نیز تنها از جانب تجار بوده و مصرف کننده های نهایی تقاضای چندانی ندارند