نکته ای که باعث شد به این شاخص بپردازم، تعدیل مثبت مناسب بانک ملت و بازگشایی آن در روز جاری بود . می توان گفت که بانک ملت به تنهایی تاثیری خاص بر گروه و شاخصش گذاشته و یک تنه به دنبال حفظ آبروی ریخته این صنعت است!

علی ابتهاج،کارشناس بازار سرمایه،در رابطه با شاخص بانکها،با خبرنگار بورس امروز به گفتگو پرداخت.

کارشناس بازار سرمایه گفت:امروز به شاخص یک صنعت فراموش شده در بورس میپردازم . این گروه که به دلایل شرایط نا امیدکننده بانکها، مدتهاست مورد توجه بازار نبوده است طی یک دوره پنج ساله اصلاحی که البته اصلاح ۲ سال اخیر بسیار تند بوده است، روند صعودی بلند مدت خود را از دست داده و این سطح چندی پیش شکسته شده است. اما نکته ای که باعث شد به این شاخص بپردازم، تعدیل مثبت مناسب بانک ملت و بازگشایی آن در روز جاری بود .

می توان گفت که بانک ملت به تنهایی تاثیری خاص بر گروه و شاخصش گذاشته و یک تنه به دنبال حفظ آبروی ریخته این صنعت است!!

وی افزود:امروز بازگشایی مثبت ۷ درصدی وبملت موجب یک رشد مناسب در شاخص این گروه شد و از این منظر قضیه جذاب تر شد که با واگرایی صعودی بین نمودار قیمت و RSI مواجه شدیم و شاید همین شوک، امیدواری برای احیای این صنعت ناتوان را بوجود آورد. اگر این روند بتواند ادامه پیدا کند می تواند منجر به الگوی کف دوقلو در شاخص بانکها شود و شاید حداقل مدتی بتواند این گروه را مورد توجه بازار قرار دهد!