در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 14 آبان بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، سید یاسر شریعت کارشناس بازار سرمایه:

  • شرکت حریل، پتانسیل رشد بیشتر را دارد.
  • شرکت حریل در سال جاری از نظر سودآوری هم وضعیت خوبی خواهد داشت.