در مجمع عمومی فوق العاده پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت نیرو سرمایه اعلام شد.

به گزارش روند بورس امروز، ییشنهاد افزایش سرمایه شرکت نیرو سرمایه توسط هیئت مدیره در مجمع عمومی فوق العاده ۶۴,۸۳۱,۱۴۱,۰۰۰ ریال به مبلغ  ۱۰۰,۴۸۸,۰۰۰,۰۰۰  ریال از محل سود انباشته به منظور تحصیل سرمایه گذاری جدید در تاریخ ۱۴ آبان ۹۸ به تصویب هیئت مدیره رسیده و جهت اظهارنظر به حسابرس و بازرس قانونی ارسال شد.

 

  • منبع خبر : کدال