مدیر معاملات کارگزاری بانک اقتصاد نوین گفت: با توجه به ثبات بازارهای موازی مثل بازار ارز و طلا هنوز امید به رشد بازار سرمایه وجود دارد.

فاطمه رنجبر،مدیر معاملات کارگزاری بانک اقتصاد نوین در گفتگو با خبرنگار بورس امروز عنوان کرد:  یکی از دلایلی که برای بررسی رشد یا کاهش بازار به آن استناد می‌شود، نقدینگی موجود در بازار سرمایه است. در حال حاضر میانگین نقدینگی موجود بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان هست. نشانه‌هایی برای کاهش نقدینگی وجود ندارد. روند صعود موجود در بازار نشان نمی‌دهد که نقدینگی در حال خروج از بازار سرمایه است. ورود نقدینگی به بازار ادامه دارد.

با توجه به ثبات بازارهای موازی مثل بازار ارز و طلا هنوز امید به رشد بازار سرمایه وجود دارد. نرخ ارز نسبت به سال ۱۳۹۷ تقریباً رشد ۲۰۰ درصدی داشت. دلار از محدوده ۴۰۰۰ تومان به ۱۱۰۰۰ تومان رسیده است. رشد ۳ تا ۴ برابری داشته است. بر این اساس می‌توان انتظار داشت که بازار سرمایه رشد مشابه ای را تجربه کند.

انتظار ریزش بازار یا سقوط شاخص هم نداریم. نسبت p/e بازار حدود ۶ تا ۷ است. این‌یک نسبت منطقی است. سهم بازار سرمایه در تأمین مالی شرکت‌ها زیر ۲۰ درصد است. با توجه به زیرساخت‌های فعلی جای رشدی وجود ندارد. اگر بخواهیم از تأمین مالی سهم بیشتری داشته باشم، نیاز به توسعه بازار داریم.

با وجود رکود در بازارهای دیگر مانند ارز و مسکن، بازار سرمایه پر رونق است، چند دلیل برای رشد بازار سرمایه وجود دارد، دلیل اول افزایش نرخ ارز است که از دو جنبه بر شرکت‌های بورسی تأثیر می‌گذارد. یکی تأثیر بر درآمد است، در نتیجه سودآوری شرکت‌ها نیز رشد می‌کند. این سودآوری بر قیمت سهام و به تبع آن بر دارایی‌های شرکت اثر گذاشته است. افزایش نرخ ارز موجب افزایش ارزش جایگزینی دارایی‌های شرکت شده است. هر دوی این عامل، تأثیر مثبت بر قیمت سهم و افزایش آن داشته‌اند. علت دیگر رکود بازارهای موازی و ورود حجم قابل‌توجه نقدینگی به بازار است. با این توضییح که با رکود در دیگر بازارها، امید به رشد بازار سرمایه، نقدینگی زیادی به این بازار ورود یافت.

در این میان متغیرهای مؤثر بر بازار سرمایه را می توان در سه گروه سیاسی، اقتصادی و متغیرهای متأثر در هر شرکت تعریف کرد. از جمله متغیرهای سیاسی می توان به انتخابات پیش رو در امریکا، اتفاقات مشابه در اروپا و چگونگی رابطه بین امریکا و چین اشاره کرد. وضعیت فروش نفت، کسری بودجه دولت، همین‌طور فاصله گرفتن نرخ ارز و نرخ بهره در بازارهای موازی را می توان در گروه متغیرهای اقتصادی قرار داد.

متغیرهای مؤثر بر هر شرکت را نیز می توان از طریق بررسی شرکت ازنظر بنیادی، بررسی کنیم. در این میان انتشار عملکرد شش‌ماهه شرکت‌ها می‌تواند پتانسیل مثبتی باشد که در برخی شرکت‌ها وجود دارد. البته گزارش شش‌ماهه‌های منفی نیز مانع رشد آن‌ها خواهد شد. همچنین انتظار می رود با توجه به احتمال کاهش نرخ ارز صنایع صادراتی در نیمه دوم سال جاری وضعیت چندان مطلوبی پیش رو نداشته باشند.