بیمه ملت از جزئیات معامله با شرکت سرمایه گذاری بهمن خبر داد.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت بیمه ملت درباره معاملات موضوع ماده ١٢٩ لایحه اصلاحی قانون تجارت با شرکت سرمایه گذاری بهمن اعلام کرد،مبلغ  ۱۲۲۵۵۸ میلیون ریال طی یک فقره چک روز، همزمان با امضا قرارداد در ۱ آبان ۹۸ به ثبت رسیده است.

لازم به ذکر است که مبلغ ۱۲۴۹۴۲ میلیون ریال بصورت تهاتر حسابهای فیمابین و مطالبات بیمه ملت بابت سود سهام و سایر مطالبات سنواتی تا ۳۰ آذر ۹۸ و مبلغ ۲۷۵۰۰ میلیون ریال همزمان با انتقال سند رسمی در دفتر اسناد رسمی طی یک فقره چک بانکی تا تاریخ ۱ دی ۹۸،حداکثر تا یک نوبت دوماهه قابل تمدید شده است.