دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع ماشین های اداری ایران برگزار و طی آن، ضمن تصویب افزایش سرمایه ۱۶۷ درصدی از دو محل، اعضای هیات مدیره انتخاب شدند.

به گزارش روند بورس امروز، دو مجمع فوق العاده و عادی بطور فوق العاده شرکت صنایع ماشین های اداری ایران صبح امروز با حضور اکثریت سهامداران و با دستور جلسه تصمیم گیری در خصوص افزایش سرمایه و انتخاب اعضای هیات مدیره در محل شرکت برگزار شد.

در مجمع فوق العاده با توجه به صدور مجوز توسط سازمان بورس، افزایش سرمایه ۱۶۷ درصدی از دو محل سود انباشته و مطالبات سهامداران و آورده نقدی،مورد موافقت سهامداران قرار گرفت.

براین اساس،”مادیرا” می تواند به منظور اصلاح ساختار مالی و راه اندازی خطوط تولید یخچال و ماشین لباسشویی سرمایه فعلی را از ۱۲۰ به ۳۲۰ میلیارد تومان برساند.