۵ شرکت بزرگ معدنی طی ۶ ماهه نخست سال ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۲۰۸ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند. این رقم نسبت به برنامه (۳ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۶۵۷ تن)، ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد.

به گزارش روند بورس امروز، تولیدکنندگان بزرگ سنگ آهن کشور از ابتدای فروردین تا پایان شهریور، ۲۳ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۸۲۶ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند. میزان تولید مدت مشابه سال گذشته، ۲۲ میلیون و ۷۴۸ هزار و ۸۶۶ تن بود.

از این میزان، شرکت های «گل گهر» ۸ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۵۷۲ تن، «چادرملو» ۵ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۰۶ تن، «سنگ آهن مرکزی» ۲ میلیون و ۴۹۳ هزار و ۳۴۵ تن، «توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه» ۲ میلیون و ۵۶۵ هزار و ۸۱۵ تن، «گهر زمین» ۲ میلیون و ۱۶۲ هزار و ۲۸۶ تن، «اپال پارسیان سنگان» یک میلیون و ۴۷۵ هزار و ۷۱۸ تن، «صنعتی و معدنی توسعه ملی» یک میلیون و ۴۴ هزار و ۱۶۷ تن، «صبا نور» ۴۶۱ هزار و ۹۷۳ تن و «جلال آباد» ۲۵۰ هزار و ۵۴۴ تن کنسانتره سنگ آهن تولید کردند.

بنا به این گزارش، ۵ شرکت بزرگ معدنی طی ۶ ماهه نخست سال ۹۸ حدود ۲ میلیون و ۳۶۰ هزار و ۲۰۸ تن سنگ آهن دانه بندی تولید کردند. این رقم نسبت به برنامه (۳ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۶۵۷ تن)، ۴۰ درصد کاهش نشان می دهد.از این میزان، شرکت سنگ آهن سنگان «۲۴۷ هزار و ۴۷۷ تن»، صبا نور «یک میلیون و ۱۰۳ هزار و ۲۹۱ تن»، سنگ آهن مرکزی «۳۱۵ هزار تن»، فلات مرکزی «۴۷۰ هزار و ۲۴۰ تن» و چادرملو ۲۲۴ هزار و ۲۰۰ تن تولید کردند.

۶ شرکت بزرگ گندله ساز (چادرملو، گل گهر، توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه، اپال پارسیان سنگان، صنایع معدنی فولاد سنگان و صبانور) از ابتدای فروردین تا پایان شهریور ۹۸، حدود ۱۳ میلیون و ۵۰۶ هزار و ۹۸۶ تن گندله سنگ آهن تولید کردند که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال ۹۷ (۱۳ میلیون و ۷۹۰ هزار و ۸۰۹ تن)، ۲ درصد کاهش نشان می دهد.

  • منبع خبر : ایمیدرو