در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 21 مهر بررسی شده است.

قاسم سلمانی فیضی کارشناس بازار سرمایه:

  • بازار در روزهای گذشته گاها مثبت و گاها منفی بود.
  • حجم بازار در حال بزرگ شدن است و فعالین حقیقی در حال ورود به بازار سرمایه هستند.