خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/03/31 شرکت شاهد منتشر شد.

به گزارش روند بورس امروز، میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود شرکت شاهد  بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل منتشر شد:

سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود شرکت شاهد

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه، سود نقدی هر سهم: ۸۰ ریال و درصد تقسیم سود: ۴۸ درصد اعلام شده است.

  • منبع خبر : کدال