شرکت توزیع داروپخش با نماد "دتوزیع" در بازار دوم فرابورس عرضه اولیه می شود.

به گزارش روندبورس امروز، فردا  ۲۱ مهر ۹۸، سهام شرکت توزیع داروپخش، توسط سهامدار عمده عرضه خواهد شد.

حداکثر سهمیه هر فرد، ۱۵۰ سهم،  دامنه قیمت: ۲۲٬۵۰۰ تا ۲۳٬۰۰۰ ریال و حداکثر نقدینگی مورد نیاز: ۳٬۴۷۰٬۰۰۰ ریال اعلام شده است.