در بازار واردات بیلت آسیا هفته گذشته چینی ها فعال بودند و از هند در ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار هر تن سی اف آر خرید کردند. بیلت ایران نیز ۳۷۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. بیلت روسیه ۵ دلار افت داشته و ۳۹۵ دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا بود. بیلت ایران در تایلند ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلار هر تن سی اف آر بود ولی فعالیت بازار تایلند کم بود.

به گزارش روند بورس امروز، در هفته ای که گذشت سنگ آهن وارداتی خلوص ۶۲ درصد در چین نوساناتی داشت.تا روز چهارشنبه ۴ دلار افت قیمت داشت و ۹۰ دلار هر تن سی اف آر شد ولی روز جمعه مجددا کمی بالا رفت و حدود ۹۲ دلار شنیده شد. فعالان بازار علت این نوسانات قیمت را عدم توازن بازار اعلام کردند. خرید ها محدود است، فولادسازان چینی موجودی سنگ آهن بالایی دارند و عرضه در بنادر چین بالاست. از طرفی وضعیت برنامه تولید کارخانه ها در فصل زمستان روشن نیست و نگرانی در مورد کاهش تولید ادامه دارد.

در بازار سنگ آهن صادراتی ایران بنا بر گزارش یومتال، جدیدترین قیمت برای سنگ آهن مگنتیت خلوص ۶۱ درصد بهبود داشت و از ۴۱.۷ دلار به۴۴.۲  دلار هر تن فوب رسید و سنگ آهن هماتیت صادراتی خلوص  ۶۱ درصد ایران نیز از ۳۸.۶ دلار به ۴۱.۱ دلار هر تن فوب افزایش یافت

قراضه

هفته گذشته در بازار قراضه ترکیه خرید هایی از امریکا و روسیه انجام گرفت و این معاملات به بهبود متوسط قیمت بازار کمک کرد. از این رو قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ خلوص ۲۰-۸۰ از ۲۲۶ تا ۲۲۷ دلار هفته قبل به حدود ۲۳۳ دلار هر تن سی اف آر رسید. ظاهرا هنوز برخی از فولادسازان ترک به قراضه نیاز دارند و خرید ها ادامه خواهد داشت.

در بازار صادرات ژاپن قراضه سنگین کلاس ۲ حدود ۲۰۸ دلار هر تن فوب بود که در طول هفته تا ۵ درصد افت داشتدر شرق آسیا قراضه وارداتی کانتینری تا ۶ دلار افت داشت و ۲۲۳ دلار هر تن سی اف آر ثبت شد

بیلت

در بازار واردات بیلت آسیا هفته گذشته چینی ها فعال بودند و از هند در ۳۹۰ تا ۴۰۰ دلار هر تن سی اف آر خرید کردند. بیلت ایران نیز ۳۷۵ دلار هر تن سی اف آر شنیده شد. بیلت روسیه ۵ دلار افت داشته و ۳۹۵ دلار هر تن سی اف آر جنوب شرق آسیا بود. بیلت ایران در تایلند ۳۸۰ تا ۳۸۵ دلار هر تن سی اف آر بود ولی فعالیت بازار تایلند کم بود

بیلت صادراتی سی آی اس از ۳۵۰ دلار هفته قبل به ۳۵۶ دلار هر تن فوب رسید

مقاطع

عرضه کنندگان مقاطع سی آی اس علی رغم کمبود تقاضا قیمت های صادراتی را ثابت نگه داشتند چرا که تولیدات اکتبر را پیش فروش کرده اند و برای فروش نوامبر عجله ای ندارند. میلگرد صادراتی سی آی اس ۳۹۰ تا ۴۰۵ دلار هر تن فوب ثبت شد

میلگرد صادراتی ترکیه ۴۰۰ دلار هر تن فوب و در ثبات بود. در بازار جنوب شرق آسیا نیز میلگرد وارداتی در ۴۳۰ تا ۴۳۵ دلار هر تن سی اف آر ثبات داشت

در بازار داخلی اروپا میلگرد ۲ یورو بالا رفت و ۴۷۳  یورو هر تن درب کارخانه شد. در بازار داخلی آمریکا نیز میلگرد ۶۳۸ دلار هر شورت تن درب کارخانه و بدون تغییر ماند

ورق 

در بازار صادرات چین، هفته گذشته که چینی ها از تعطیلات بازگشته بودند ورق گرم صادراتی را ۵ دلار ارزان تر کرده و ۴۶۰ تا ۴۷۰ دلار هر تن فوب پیشنهاد دادند ولی قدرت رقابت نداشتند چرا که قیمت پیشنهادی رقبا پایین تر بود. به عنوان نمونه ورق گرم روسیه در بازار جنوب شرق آسیا حداکثر ۴۳۰ دلار هر تن سی اف آر بود و چینی ها حرفی برای گفتن نداشتند.

متوسط قیمت ورق گرم سی آی اس از ۴۰۵ تا ۴۱۵ دلار به  ۴۰۰ تا ۴۱۰ دلار هر تن فوب کاهش داشت. ورق گرم سی آی اس در ترکیه ۴۲۵ تا ۴۳۵ دلار هر تن سی اف آر  و در خاورمیانه و شمال آفریقا نیز ۴۰۵ تا ۴۱۵ دلار هر تن فوب  بود. در بازار داخلی ترکیه نیز ورق گرم از ۴۴۰ تا ۴۵۰ دلار به ۴۳۰ تا ۴۴۰ دلار هر تن درب کارخانه رسید. تقاضا در همه بازارها ضعیف است از این رو تداوم افت قیمت دور از انتظار نیست.

در بازار داخلی امریکا ورق گرم از ۵۱۹ دلار هفته قبل به ۵۰۵ دلار هر شورت تن درب کارخانه کاهش داشت. در بازار داخلی اروپا نیز ورق گرم از ۴۴۹ یورو به ۴۳۴  یورو هر تن درب کارخانه رسید