شرکت زرین معدن آسیا از تعیین تکلیف اطلاعات سهمیه بندی ماده معدنی سال 1398- (گروه ب) منتهی به سال مالی 29 اسفند 98 خبر داد.

به گزارش روند بورس امروز، شرکت زرین معدن آسیا اعلام کرد:  اطلاعات سهمیه بندی ماده معدنی سال ۱۳۹۸،توسط شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران تعیین تکلیف شده است.

لازم به ذکر است که دریافت سهمیه ماده معدنی،تولید نیمه دوم سال ۱۳۹۸ را نسبت به تولید نیمه اول سال،افزایش چشمگیری خواهد داد.

  • منبع خبر : کدال