شرکت بیمه رازی اعلام کرد: بخشی از مطالبات شرکت کارگزاری سایپا به مبلغ 600 میلیارد ریال در 6 فقره چک به سر رسیدهای 20 مهر 98 الی 20 اسفند 98 دریافت شده است.

به گزارش روند بورس امروز،سید مجید بختیاری مدیرعامل بیمه رازی در نامه ای به سرپرست نظارت بر ناشران بورسی عنوان کرد: بخشی از مطالبات شرکت بیمه رازی از شرکت کارگزاری سایپا به مبلغ ۶۰۰ میلیارد ریال طی ۶ فقره چک در اقساط با فاصله یک ماهه به سر رسید های ۲۰ مهر الی ۲۰ اسفند ۹۸ دریافت گردیده است.

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت،مراتب مطابق مفاد ۱۳ دستورالعمل اجرای افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار افشاء خواهد شد.