پسته فندقی طبیعی خندان ۳۲-۳۰ در حالی از ۹ مهرماه جاری پا به بورس کالا گذاشت که معامله این محصول در قالب گواهی سپرده کالایی و در دو نماد انبار پذیرفته شده در این بازار ارزشی بیش از ۲۱ میلیارد و ۷۸۹ میلیون ریال را رقم زد و بیش از ۲۳.۵ تن محصول استاندارد مورد معامله قرار گرفت.

به گزارش روند بورس امروز، طی این بازه زمانی از ابتدای شروع معاملات گواهی سپرده پسته تا پایان معاملات هفته گذشته معامله گران تعداد ۲۳ هزار و ۵۷۲ گواهی معادل بیش از ۲۳.۵ تن محصول را دادوستد کردند که در نماد پسته فندقی ۳۲-۳۰ طلای سبز زرند هر کیلوگرم پسته در بالاترین سطح به قیمت ۹۶۵ هزار و ۷۰۰ ریال معامله شد و در مقابل در پایین ترین سطح به رقم ۸۸۱ هزار و ۱۰ ریال رسید. در نماد شرکت سبز دانه کویر نیز بالاترین و پایین ترین قیمت ها به ترتیب ۹۴۰ هزار و ۹۲۰ هزار ریال ثبت شد.

براساس این گزارش، در نماد معاملاتی پسته فندقی ۳۲-۳۰ طلای سبز زرند با سررسید آبان ماه ۱۳۹۹ تعداد ۲۲ هزار و ۵۱۳ گواهی به ارزشی حدود ۲۰ میلیارد و ۸۱۳ میلیون ریال معامله شد تا نماد مذکور بیشترین سهم را در حجم و ارزش معاملات گواهی سپرده پسته به خود اختصاص دهد.

در نماد معاملاتی پسته فندقی ۳۲-۳۰ شرکت سبز دانه کویر نیز معامله ۱۰۵۹ گواهی به ارزش ۹۷۵ میلیون و ۹۴۹ هزار ریال به ثبت رسید.

  • منبع خبر : کالا خبر