کارشناسان اداره بازرگانی شرکت با ارائه سه پروژ کلان انجام شده در زمینه لجستیک وزنجیره تامین در مجتمع و تبیین و تشریح نتایج حاصله از جمله افزایش میزان بهره وری این  موفقیت را کسب نمودند.

به گزارش روند بورس امروز،پتروشیمی شهید تندگویان موفق به دریافت گواهینامه اولین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین گردید.

در مراسم اختتامیه اولین دوره جایزه ملی لجستیک و زنجیره تامین که در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در تاریخ ۱۷ مهرماه ۱۳۹۸ و با حضور برات قبادیان معاون آموزش پژوهش و فنآوری وزیر صنعت ، معدن و تجارت، سیدفرید موسوی رییس فراکسیون جوانان مجلس ، سید احمد معتمدی رییس دانشگاه صنعتی امیرکبیر و جمع کثیری از فعالان حوزه لجستیک برگزار گردید، گواهینامه این جایزه به پتروشیمی شهید تندگویان اهدا گردید.

کارشناسان اداره بازرگانی شرکت با ارائه سه پروژ کلان انجام شده در زمینه لجستیک وزنجیره تامین در مجتمع و تبیین و تشریح نتایج حاصله از جمله افزایش میزان بهره وری این  موفقیت را کسب نمودند.

قابل ذکر است در اولین دوره جایزه ملی لجستیک که به همت دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با حضور ۲۰ شرکت برگزار شد دوره های آموزشی تربیت ارزیاب و همچنین اظهارنامه نویسی نیز برای کارشناسان شرکتها برگزار گردید.

  • منبع خبر : روابط عمومی پتروشیمی شهیدتندگویان