مرضیه سنوئی از فعالان در صنایع غذایی است و در رشته مهندسی شیمی تحصیل کرده است.

به گزارش روند بورس امروز، مرضیه سنوئی در شرکت داروسازی اکسیر گل سرخ، سمت مدیر عاملی را برعهده دارد و این شرکت را در سال ۱۳۸۴ تاسیس کرده است.

او از فعالان در صنایع غذایی است و در رشته مهندسی شیمی تحصیل کرده است. او عضو هیات مدیره کانون زنان بازرگان، عضو اتحادیه صادرکنندگان کشور ، عضو شبکه ملی گیاهان دارویی، عضو و رییس هیات مدیره اتحادیه تولیدکنندگان داروهای گیاهی خراسان، عضو انجمن تولیدکنندگان داروهای گیاهی کشور و عضو انجمن توسعه و ترویج تولید و تجارت محصولات حلال انجمن گیاهان دارویی، عضو هیات مدیره کانون کارآفرینان کشور، عضو انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان و عضو انجمن مدیران استان خراسان است.

او لوح تقدیر از اتاق بازرگانی به عنوان بانوی برتر صنعت، عنوان واحد نمونه از جهاد کشاورزی خراسان، عنوان واحد نمونه از اداره نظارت خراسان، گواهی عنوان واحد فناور برتر در پارک های علم و فناوری کشور، لوح تقدیر از استانداری خراسان رضوی، تاییدیه علمی از پژوهشکده و چندین لوح و گواهینامه دیگر از موفقیت های دیگر اوست.