هلدینگ سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات با سرمایه ثبتی 40,300,000 میلیون ریال عمدتاً در دو صنعت استخراج کانه های فلزی با 62 درصد بهای تمام شده و فلزات اساسی با بهای تمام شده 30 درصد از کل پرتفوی در 50 شرکت سرمایه گذاری نموده است.

به گزارش روند بورس امروز،‌ در تاریخ ۹۸/۷/۱۷ جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های شرکت ۴۶,۶۰۷,۴۱۲ میلیون ریال است که از این میزان ۸۱ درصد پرتفوی بورسی و ۱۹ درصد پرتفوی خارج از بورس را تشکیل می دهد. ارزش بازار پرتفوی بورسی در این تاریخ نیز ۲۴۰,۱۹۳,۹۰۱ میلیون ریال است که از این میزان بیشترین ارزش به ترتیب اختصاص دارد به معدنی و صنعتی گل گهر با ۲۹%، فولاد خراسان ۱۹%، معدنی و صنعتی چادر ملو ۱۶%، سنگ آهن گهر زمین ۱۵% و ملی صنایع مس ایران با ۸% از کل ارزش بازار.

بیشترین سهم از بهای تمام شده پرتفوی غیر بورسی نیز به صنایع آهن و فولاد سرمد ابر کوه با ۲۲%، تولید و توسعه پویا انرژی نگین سبز خاورمیانه ۱۸٫۸%، توسعه آهن و فولاد گل گهر ۱۳٫۷% و گهر انرژی سیرجان ۱۲٫۶% اختصاص دارد.

سهامداران عمده شرکت نیز شامل شرکت فولاد مبارکه اصفهان (۴۰٫۸%)، موسسه صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر (۱۸٫۹%) و شرکت سرمایه¬گذاری صدر تأمین (۸٫۲%) می¬باشند.

با توجه به ترکیب شرکتهای زیر مجموعه، وابستگی شرکت به سنگ آهن و زنجیره مصرف آن تا تولید فولاد مشخص می¬باشد. لذا به منظور بررسی این شرکت می¬بایست هر نوع تغییر در نرخ گذاری این محصولات و به طور کلی سیاست¬ها و تصمیم¬گیری¬های دولت در راستای تاثیر گذاری بر درآمدها و هزینه¬های این زنجیره تولید، مورد توجه قرار گیرد.

از جمله این تصمیمات می توان به تغییر ضریب محاسبه نرخ فروش کنسانتره از ۱۳ درصد به ۱۶ درصد شمش فولاد خوزستان و ضریب محاسبه نرخ فروش گندله از میانگین ۲۲ درصد به ۲۳٫۵ درصد شمش فولاد خوزستان در سال جاری اشاره کرد که طبیعتاً این امر سبب افزایش درآمد عملیاتی شرکتهایی سنگ آهنی و در مقابل سبب افزایش بهای تمام شده شرکتهای تولید کننده فولاد میشود اما از آنجایی که سهم شرکتهای سنگ آهنی در پرتفوی شرکت توسعه معادن و فلزات بیشتر است، این تغییرات در مجموع باعث رشد سودآوری شرکت¬ خواهد شد.

نکته قابل توجه در شرکت توسعه معادن و فلزات، بحث سهامداری فولاد مبارکه می باشد که به دلیل تضاد منافع بین شرکت¬های فولادی و سنگ آهنی، این امر چندان برای شرکت خوشایند نیست. در حالی که ومعادن به عنوان یکی از سهامداران عمده شرکتهای سنگ آهنی از جمله کگل، کگهر، کچاد و کنور، باید در جهت منافع این شرکتها گام بردارد، اما همزمان این عمل می¬تواند بر خلاف منافع سهامدار عمده شرکت یعنی فولاد مبارکه باشد.

شرکت در سال گذشته حدود ۲۰۰۰ میلیارد تومان سود خالص محقق نمود که با توجه به ترکیب فعلی پرتفوی شرکت و همچنین رشد سودآوری شرکتهای زیرمجموعه، سود هر سهم و معادن برای سال مالی جاری، ۷۵ تومان به ازای هر سهم (با سرمایه جدید) برآورد می گردد. البته بسته به میزان دقیق سود تقسیمی زیر مجموعه ها در مجمع و همچنین میزان دقیق سود سازی شرکت های زیر مجموعه غیر بورسی، این سود دست خوش تغییرات خواهد شد.

قیمت سهم از اواخر سال گذشته تا کنون در حدود ۵۰% رشد داشته که با توجه به سودآوری شرکتهای زیر مجموعه و نیز ورود چشمگیر نقدینگی به بازار سرمایه، این میزان رشد کاملا منطقی و قابل توجیه بوده است.

هم اکنون نسبت قیمت به خالص ارزش دارایی ها در حدود ۷۰% است که اگر چه این نسبت در سنوات گذشته به طور معمول بین ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده است اما حتی با فرض عدم رشد این نسبت تا پایان سال جاری، با توجه به پتانسیل رشد سودآوری و به تبع آن رشد قیمت شرکتهای زیر مجموعه، می توان تا پایان سال رشد قیمت ومعادن را نیز متصور بود.

اما یکی از مهمترین ابهاماتی که برای پیش بینی سودآوری نه فقط شرکتهای معدنی و فولادی بلکه همه شرکت ها در سال آینده وجود دارد، احتمال افزایش هزینه ها به واسطه افزایش نرخ حامل های انرژی و موارد پیش بینی نشده در بودجه سال آینده دولت است که باید دید تا چه میزان می تواند حاشیه سود شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. عدم چشم انداز مثبت برای سودآوری شرکت ها در آینده طبیعتاً تقاضا برای خرید آنها را کاهش خواهد داد و سبب می شود رشد قیمت آنها در بازار مطابق انتظار نباشد.