در این پادکست؛ به تنوع واگن حمل و نقل ریلی برای حمل محصولات فولادی می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، سبحان نظری مدیر عامل شرکت ترکیب حمل و نقل در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است:

با توجه به تولید سنگ آهن، گندله و کنسانتره در استان یزد فعالیت ریلی در این شهر چگونه است؟

تنوع واگن در شرکت های حمل و نقل ریلی به چه صورت است و در حمل و نقل فولاد از چه نوع استفاده می شود؟