بازار سرمایه چند روزی هست که رنگ قرمز به خود می‌بیند و شاخص کل که طی روزهای اخیر روند افزایشی داشت چند هزار واحد سقوط را تجربه کرده است. در این بین برخی گروه‌های بورسی کمترین افت را داشته‌اند و برخی دیگر روند متوسطی را دنبال کرده‌اند.

به گزارش روند بورس امروز، طی معاملات روز گذشته برخی‌ گروه‌های بورسی روز مثبتی را پشت سر گذاشتند. برخی گروه‌ها نیز روند بینابینی را تجربه کردند و گاها با کاهش ارزش مواجه شدند.

در گروه زراعت و خدمات شش شرکت با افزایش قیمت مواجه شدند و شش شرکت نیز با کاهش قیمت مواجه شده‌اند.

در گروه استخراج زغال سنگ تنها یک شرکت افزایش بیش از ۲ درصدی قیمت را به دست آورده است.

در گروه محصولات کاغذی دو شرکت افزایش قیمت داشته و ما بقی شرکت‌ها تغییری نداشته‌اند.

در گروه لاستیک و پلاستیک دو شرکت افزایش قیمت داشته‌اند و بیش از ۸ شرکت با کاهش قیمت روبه‌رو بوده‌اند.

اما در بخش فلزات اساسی ۱۵ شرکت بورسی با کاهش بیش از ۲ درصدی قیمت مواجه شده‌اند و ۹ شرکت نیز کاهش قیمتی کمتر از ۲ درصد را تجربه کرده‌اند. همچنین در این گروه ۱۲ شرکت نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

اما ریزش و کاهش قیمت در بخش خودرو بسیار بیشتر از سایر گروه ها بوده است. طی معاملات روز گذشته ۲۲ شرکت در گروه خودرو و ساخت قطعات با کاهش قیمت بیش از ۲ درصد مواجه شدند. همچنین سه شرکت نیز بین ۱تا ۲ درصد کاهش قیمت داشتند. در مقابل ۱۱ شرکت نیز افزایش قیمتی بیش از ۲ درصد تجربه کرده‌اند.

در گروه محصولات غذایی و آشامیدنی نیز ۲۸ شرکت با کاهش قیمت روبه‌رو شدند. در مقابل ۱۴ شرکت در این گروه نیز افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند.

گروه مواد و محصولات دارویی نیز جزو گروه‌هایی بوده که بیشترین کاهش قیمت را در معاملات روز گذشته تجربه کرده‌اند. ۳۷ شرکت در این بخش با کاهش قیمت روبه‌رو بوده‌اند و تنها ۷ شرکت افزایش قیمت داشته‌اند.

در گروه محصولات شیمیایی ۳۱ شرکت با کاهش قیمت مواجه بود‌ه‌اند و ۲۴ شرکت نیز افزایش قیمت را تجربه‌ کرده‌اند.

سیمانی‌ها هم روز گذشته را با کاهش قیمت پشت سر گذاشتند و ۲۹ شرکت در این گروه بیش از ۲ درصد کاهش قیمت داشته‌اند.

درگروه بانک و موسسات اعتباری نیز تنها ۶ شرکت افزایش قیمت داشته‌اند و ۱۸ شرکت دیگر روز گذشته کاهش قیمت را تجربه‌ کرده‌اند.

در پایان معاملات روز گذشته شرکتهاي چند رشته اي صنعتي دارای ثبات قیمتی بوده‌اند و برخی از این شرکت‌ها با افزایش قیمت نیز مواجه شده‌اند.

به طور کلی روز گذشته روز کاهش قیمت برای بسیاری از شرکت‌های بورسی بوده است. در این بین گروه‌های دارویی و شیمیایی بیشترین ریزش قیمت را تجربه کردند.