در این پادکست؛ بازار سرمایه امروز 16 مهر بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، افشین بیرامی مدیر عملیات و تامین مالی هلدینگ مالی صندوق بازنشستگی:

  • ترس ایجاد شده در افراد غیر تخصصی بازار سرمایه فشار فروش ایجاد کرده است.
  • روند یکی دو روز پیش رو، در آینده بازار سرمایه تاثیر گذار است.