در این پادکست به میزان رشد صندوق های سرمایه گذاری در نیمه نخست سال می پردازیم.

به گزارش روند بورس امروز، سجاد میرزایی سوینی کارشناس صندوق های سرمایه گذاری:

  • صندوق های مبتنی بر سکه و طلا از ۵۷۰ میلیارد به ۶۳۵ میلیارد تومن یعنی ۱۲ درصد رشد  رسیده اند.
  • کمترین رشد اندازه در صندوق های با درآمد ثابت اتفاق افتاده است.