شرکت توسعه معدني و صنعتي صبا نور افزایش مبلغ فروش خود را به دلیل افزایش نرخ مواد اولیه نظیر نرخ گندله و کنسانتره توسط وزارت صمت اعلام کرده است.

به گزارش روند بورس امروز، کنور اعلام کرده که مبلغ فروش به دلیل افزایش “نرخ فروش” بر اساس مصوبه ۱۲۷۷۹۲/۶۰ مورخ ۹۸/۰۵/۰۶ وزارت صنعت معدن و تجارت و همچنین افزایش در “مقدار فروش” در شهریور ماه سال جاری در مقایسه با ۵ ماهه گذشته رشد داشته است.

از ابتدای مرداد ماه سال جاری نرخ قیمت فروش محصول کنسانتره از ۱۳٫۵%متوسط نرخ فولاد خوزستان به ۱۶درصد و نیز گندله از ۲۱% به ۲۳٫۵% تغییر یافته است.

نرخ هر تن کنسانتره از ۵۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.

این شرکت طی سال مالی گذشته ۴.۰۸۱ میلیارد ریال در بخش کنسانتره فروش داشته است.