در این پادکست؛ صندوق بازارگردانی تازه تأسیس شرکت تأمین سرمایه نوین را معرفی خواهیم کرد.

به گزارش روند بورس امروز، مرتضی علی‌اکبری معاون مالی و اقتصادی سرمایه‌گذاری توسعه معادن و فلزات:

  • سرمایه صندوق بازارگردانی شرکت تأمین سرمایه نوین قابل‌افزایش به ۱۰۰ میلیارد تومان است.
  • گزارش توجیهی برای افزایش سرمایه جدید در دست تهیه است.