در این پادکست به تاثیر تغییرات قیمت ارز بر بازار سرمایه کشور در شرایط تحریمی می پردازیم.
به گزارش روند بورس امروز، مهدی کرباسیان رئیس سابق سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران ایمیدرو در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است:
ارزیابی شما از شرایط تولیدی و درآمدی شرکت های صادرات محور چیست؟
قیمت ارز چه تاثیری بر بازار سرمایه داشته است؟
ورود سرمایه به کشور در حال حاضر چه روندی را سپری می کند؟