مسکن محرک خوبی برای حوزه‌های دیگر اقتصاد کشور خواهد بود. اقتصاد کشور در بعضی از حوزه‌ها مستقیم با مسکن در ارتباط است و با دیگر حوزه به صورت غیر مستقیم در ارتباط است.

به گزارش روند بورس امروز، بخش مسکن در هر کشور حدود ۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از ۴۰ درصد تشکیل سرمایه ناخالص را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین علاوه بر تاثیری که اقتصاد مسکن بر شاخص‌های کلان اقتصادی دارد، دیگر عوامل اقتصادی از جمله درآمد ملی، تولید، مصرف و… نیز بر بازار مسکن موثر هستند. در خصوص تاثیر مسکن بر اقتصاد کشور با ایرج رهبر نایب رئیس انجمن انبوه‌سازان تهران گقت و گویی داشتیم که ما حصل این گفتگو در یک گزارش و ۲ پادکست در سایت بورس امروز منتشر شده است. در ادامه  مطالب منتشر شده، ذکر شده است.

ارائه وام برای تولید مسکن ضروری است

۳۵ درصد اقتصاد کشور بر پایه بازار مسکن است