سیاست‌های جدید شرکت لیزینگ رایان سایپا در حوزه لیزینگ تدوین و قابل اجرا است. حتماً تا پایان سال افزایش سرمایه خواهیم داشت.

به گزارش روند بورس امروز، محمد زارع‌پور اشکذری مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا در خصوص لیزینگ بازار خودرو گفت: با توجه به سیاستی که بازار خودرو در یکی دو سال گذشته داشته کمتر به سمت لیزینگ پرداخته‌شده است اما با حضور بنده در این مجموعه در این مجموعه سیاستی متفاوت در سال جاری شکل‌گرفته است. بر اساس برنامه‌ای که با مدیران ارشد سایپا به جمع‌بندی رسیدیم،  میزان خودرویی که از طریق این شرکت به صورت لیزینگ واگذار می‌شود، رشد چشم‌گیری خواهد داشت.

مدیرعامل لیزینگ رایان سایپا با اشاره به فروش‌های اعتباری خودروسازان بیان کرد: بحث فروش‌های اعتباری نیز مطرح شده است که خود مجموعه سایپا این کار را در دست داشته، تا امروز عمدتاً از طریق شرکت لیزینگ سایپا انجام می‌شود.

زارع‌پور اشکذری پیرامون موافقت شرکت سایپا برای فروش به صورت لیزینگ تأکید کرد: ما بر اساس برنامه‌های مجموعه،  تابع سیاست‌های گروه هستیم. ظرفیت بالایی داریم که بر اساس این ظرفیت اولویت در اختیار گروه سایپا قرار خواهد گرفت. این امر بر اساس سیاست‌هایی که در ستاد فروش سایپا و مدیریت ارشد گروه است، شکل می‌گیرد.

وی افزود: در رایان سایپا به دنبال واگذاری جدید هستیم. همچنین برای شرکت‌های دیگر تأمین خواهیم داشت.  در بحث لیزینگ، مواد اولیه و لیزینگ ماشین‌آلات صنعتی و معدنی نیز طرح شده است که ورود پیدا خواهیم کرد.

وی خاطرنشان کرد: بر اساس مجمعی که در سال ۱۳۹۷ برگزار شده است، سهامداران مدیران شرکت را مکلف به افزایش نموده‌اند که این افزایش قطعاً در سال ۱۳۹۸ انجام می‌شود.  امیدواریم نهایتاً تا پایان سال سهام شرکت به ارزش واقعی دست یابد.