مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران طی صدور اطلاعیه ای از پذیرش شمش فولادی شرکت ذوب و نورد زرفام در بازار اصلی خبر داد.

به گزارش روند بورس امروز، در این اطلاعیه آمده است: «پذیرش کالای شمش فولادی، تولید شرکت ذوب و نورد زرفام، پس از بررسی مدارک و مستندات در دویست و سی و هفتمین جلسه کمیته عرضه مورخ  ۱۳۹۸.۰۶.۱۳ در بازار اصلی شرکت بورس کالای ایران مورد تصویب قرار گرفت.»