در این پادکست؛ بومی سازی اسلب در فولاد اکسین بررسی شده است.

به گزارش روند بورس امروز، امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد اکسین در این پادکست به سوالات زیر پاسخ داده است:

در خصوص آخرین وضعیت مجموعه خود در بازار سرمایه توضیح دهید؟ آیا تغییراتی برای واگذاری این شرکت به بخش خصوصی به وجود آمده است؟
وضعیت تولید فولاد در کشورمان را با توجه به افزایش فشارهای ناشی از تحریم‌ها چگونه ارزیابی می‌کنید؟
تامین مواد اولیه برای شرکت‌ها فولادی را چگونه می‌بینید؟ آیا سیاست‌های وزارت صمت در این خصوص توانسته شرکت‌های فولادی را راضی نگه دارد؟
تامین مواد اولیه از خارج کشور در شرایط فعلی و با وجود تحریم‌ها ادامه خواهد داشت؟
مجموعه شما به لحاظ طرح‌های توسعه‌ای چه فعالیت‌هایی انجام داده و چه برنامه‌هایی در دستور کار دارد؟