براساس آمارهای بانک صنعت و معدن، چهار طرح فولاد میانه، سپید دشت، قاینات و شادگان در مجموع یک میلیارد و ۱۵۳ میلیون یورو از این بانک دریافت کردند که این رقم بیش از ۳۸ درصد تسهیلات تخصیصی به طرح های فولادی است.

به گزارش روند بورس امروز، فولاد قاینات با جذب ۲۹۳ میلیون یورو، میانه ۲۸۲ میلیون یورو و شادگان با ۲۸۰ میلیون یورو از این تسهیلات بهره مند شده اند. همچنین آهن اسفنجی  فولاد سفید دشت با جذب ۲۹۸ میلیون یورو، بیشترین سهم از این تسهیلات را کسب کرد.

اشتغالزایی بیش از ۴ هزار نفر

اشتغال این طرح ها به چهار هزار و ۱۶۴ نفر رسیده است و  فولاد سفید دشت توانست با اشتغالزایی ۷۷۵ نفر، بیشترین جایگاه در اشتغال زایی را به دست آورد.

بانک صنعت و معدن، در جدول آماری خود درباره تامین مالی طرح های بخش فولادی آورده است، مجموع تسهیلات اعطایی در بخش  فولاد در دولت های یازدهم و دوازدهم تاکنون به رقم یک میلیارد و ۴۴۷ میلیون یورو رسیده است.

علاوه بر چهار طرح  فولاد استانی فوق،  فولاد نی ریز ( فارس)، بافت ( کرمان) و سبزوار ( خراسان رضوی ) سه طرح دیگر این مجموعه طرح ها محسوب می شوند که فعال سازی این طرح ها در دولت یازدهم کلید خورد.

ایران در افق ۱۴۰۴ برنامه ظرفیت سازی و دستیابی به ظرفیت تولید ۵۵ میلیون تن را پیش بینی کرده که بخشی از آن هدف از طریق راه اندازی هفت طرح  فولاد استانی محقق می شود. اکنون این واحد ها تولید آهن اسفنجی را وارد مدار تولید کرده اند و فولاد سازی آنها در دولت دوازدهم در دست ساخت است.