مدیرعامل فولاد اکسین گفت: یکی از برنامه‌های ما در آینده که برای فولاد اکسین مفید است، سیستم فولادسازی است. با همکاری سهام‌داران این بخش را توسعه خواهیم داد.

به گزارش روند بورس امروز، امین ابراهیمی مدیرعامل فولاد اکسین در خصوص وضعیت این شرکت در بازار سرمایه گفت: سهامدار ما شستا، تأمین اجتماعی و بانک ملی است. مذاکراتی با فولاد خوزستان در رابطه با واگذاری سهام در حال انجام است و هنوز در مرحله مذاکره است.

ابراهیم با اشاره به وضعیت تولید فولاد در شرایط تحریمی اظهار داشت: صنعت فولاد صنعتی است که ۲۵ درصد وابستگی خارجی دارد. یعنی به ازای هر ۴۰۰ دلار محصول نهایی که صادر می‌کنیم، نزدیک صد دلارش وابستگی خارجی دارد. در شرایط تحریمی نهایتاً یکسری از تجهیزات هم که باید وارد کشور شود، ممکن با مشکل مواجه باشد. در حال حاضر وزارت صمت وارد این حوزه شده است. در بحث تأمین الکترود نیز برای بخش‌های فولادی با مشکل مواجه نخواهیم شد. همچنین در حوزه تولید نگرانی وجود ندارد.

وی افزود: در مجموعه فولاد اکسین شرایط تحریمی به فرصت تبدیل شده است. فرصتی که امکان‌پذیر شد تا در این شرایط صنایع نفت، گاز و کوک که عمدتاً در حوزه واردات بودند و تمایل به واردات محصول مشابه ما را داشتند، با توجه به شرایط تحریمی موجود، مجبور به خریداری از ما هستند. اسلب محصول ورق را به کمک فولادسازان بومی‌سازی می‌کنیم.

مدیرعامل فولاد اکسین بیان کرد: عمده مواد اولیه ما اسلپ است و ما در زنجیره پایین‌دست قرار داریم. سیاست‌گذاری وزارت صمت بر بخش مواد اولیه صنایع فولادی است. همچنین در حوزه تأمین فروش مواد اولیه فولادی و تأمین و عرضه در بورس فعال هستیم. با توجه به این که عمده پروژه‌هایمان در شرایط جدید پروژه‌های api است و وابستگی ما قراردادهای مستقیم است.

ابراهیمی در خصوص تأمین مواد اولیه از خارج کشور گفت: مجموعه ما تا به امروز عمدتاً بالغ‌بر ۹۹ درصد وابستگی داخلی برای تولید دارد. در آینده برای یک سری از تولیدات خاص امکان دارد که مجبور به واردات مواد اولیه بشویم. شرایط اولیه این امر محیا است اما یک سری ریسک‌های خاص خود را دارد که باید از سمت سرمایه‌گذاران شرایط محیا شود.

مدیرعامل فولاد اکسین در نهایت تأکید کرد: فولاد اکسین جز ده شرکت برتر دنیا در حوزه تولید ورق‌های عریض است. توانایی تولید ورق‌های عریض را در دنیا داریم. یکی از شرایطی که برای فولاد اکسین مفید است، سیستم فولادسازی است. در آینده با همکاری سهام‌داران این بخش را توسعه خواهیم داد.