نماد معاملاتی نفت پارس به منظور شفافیت اطلاعاتی ناشر تا دومین روز از مهرماه سال جاری تعلیق خواهد بود.

به گزارش روند بورس امروز، حمیدرضا خلیلی مدیرعامل شرکت نفت پارس در خصوص رفع توقف پرونده دعوی این شرکت علیه شرکت ملی پحش فرآورده‌های نفتی ایران بابت کسری خوراک (لوبکات) اظهار کرده است: دستور مقام قضایی در خصوص اجرای حکم صادرشده و توافق در خصوص نحوه اجرای حکم قریب‌الوقوع است.

مدیرعامل شرکت نفت پارس همچنین درخواست کرده است که نماد این شرکت متوقف شود.

به این ترتیب نماد شنفت به مدت ۱۷ روز معلق خواهد شد.