شرکت صنایع شیمیایی ایران (شیران) از از محل سود انباشته خود اقدام به افزایش سرمایه خواهد کرد.
به گزارش روند بورس امروز، شرکت صنایع شیمیایی ایران سرمایه خود را از مبلغ ۴,۶۲۸,۹۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال به مبلغ ۸,۷۹۵,۰۷۷,۲۰۰,۰۰۰ ریال از محل سود انباشته به منظور اصلاح ساختار مالي و جبران مخارج مربوط به تحصيل سرمايه گذاري هاي جديد و اجراي طرح هاي توسعه اي افزایش خواهد داد.
میزان سودآوری و تقسیم سود این شرکت طی سال‌های اخیر روند مثبتی داشته است. به طوری که تا پایان آذر ماه سال ۹۶ سود واقعی هر سهم ۶۴ تومان بوده که این میزان در سال ۹۷ بع ۷۶ تومان و در پایان خرداد ۹۸ به ۱۱۶ تومان افزایش پیدا کرده است.