مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی صنایع معدنی وفلزی خلیج فارس در راستای تحقق فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر رونق تولید، از انعقاد قرارداد سرمایه گذاری به میزان 15 میلیون دلار طی هفته گذشته خبر داد.

به گزارش روند بورس امروز، خلج طهرانی اظهار کرد: با برنامه ریزی های به عمل آمده در خصوص تامین زیر ساخت های آب ، برق و گاز، زمینه سرمایه گذاری های جدید در منطقه فراهم شده است.

وی تصریح کرد: طی چند روز گذشته با حضور یکی از متقاضیان سرمایه گذاری در منطقه ، قرار داد سرمایه گذاری ۱۵ میلیون دلاری در خصوص احداث کارخانه فرو آلیاژ و کورد وایر با ظرفیت سالیانه ۴۱۰۰۰ تن به امضاء طرفین رسید. طی این قرارداد زمین مورد نیاز پروژه جا نمایی گردید و به سرمایه گذار تحویل داده شد.

با احداث و بهره برداری از این واحد بخشی از فرو آلیاژ و کورد وایر مصرفی مورد نیاز کشور که هم اکنون از طریق واردات تامین می گردد برطرف خواهد گردید. این کارخانه امکان تولید انواع فروآلیاژ نظیر فروسیلیکون ، فرومنگنز ، فروکروم و فرو سیلیس را فراهم خواهد نمود.

منبع:

روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی خلیج فارس