شرکت های فولاد خراسان و ملی صنایع مس ایران در بورس کالا عرضه شدند.
 

به گزارش روند بورس امروز، فولاد خراسان امروز ۳۱۹۰ تن سبد میلگرد ۱۴ تا ۲۸ A3با قیمت پایه ۳۷,۱۰۹ ریال (۱٫۷ درصد کمتر از پایه قبلی)عرضه کرد که تمامی حجم عرضه شده به قیمت پایه معامله گردید.

همچنین، شرکت ملی صنایع مس ایران، امروز ۳۰۰۰ تن مس کاتد با قیمت پایه ۶۴۱,۴۰۶ ‌ریال (۱٫۴۶ درصد کمتر از پایه قبلی) عرضه کرد که ۴۰ تن به قیمت پایه معامله گردید.