در این پادکست به بررسی افزایش قیمت مواد شوینده‌ پرداخته شده است.

به گزارش روند بورس امروز، امیر رحیمی مدیرعامل صنایع شیمیایی ایران:

  • گله دوستان در انجمن صنایع شوینده افزایش قیمت LAB و تأثیرش بر قیمت شوینده‌ها است،
  • در سال گذشته LAB یارانه‌ای را بیش از حد مورد نیاز از ما خرید می‌کردند و مازاد آن را تبدیل به ماده‌ای صادراتی به نام لبسا می‌کردند.
  • بحث انحصاری بودن شرکت ما و سوءاستفاده از این وضعیت توسط ما ابداً مطرح نیست. ما دو شرکت در کشور هستیم که تولید این ماده را انجام می‌دهیم.
  • به دلیل عدم آگاهی و شانتاژ شرکتی مثل ما که کماکان دولتی است و ارگان‌های دولتی دیگر که اجازه دهید نام نبرم عملاً تبدیل به عمله یک بخش خصوصی شده‌ایم.