در این پادکست؛به بررسی صندوق های سرمایه گذاری،پرداخته شده است.

بررسی صندوق های سرمایه گذاری،با اجرای سجاد میرزائی سوینی کارشناس صندوق های سرمایه گذاری

در حال حاضر در کل مجموعه های صندوق های سرمایه گذاری مبلغ ۱۶۱،۷۴۱،۰۰۰میلیارد تومان سرمایه گذاری شده است که در هریک از انواع صندوق ها به ترتیب بیشترین دارایی یا سرمایه گذاری صورت گرفته را برای شما عزیزان فعال در بورس ذکر خواهم کرد . ۱ – در صندوق های با درآمد ثابت ۷۹ صندوق مجموعا با درآمد ۱۴۹،۷۵۹،۰۰۰ میلیارد تومان، در صندوق های سرمایه گذاری در سهام ۶۸ صندوق مجموعا با درآمد ۲،۸۲۱ میلیارد تومان .در نوع صندوق های قابل معامله ۲۴ صندوق مجموعا مبلغی بالغ بر ۶،۲۰۳۰ میلیارد تومان، در صندوق های مختلط مجموعا ۱۸ صندوق با درآمدی ۲۲۹۱ میلیارد تومان، در نوع صندوق های مبتنی بر سکه و طلا مجموعا ۵ صندوق ۶۶۲ میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت گرفته است.

صندوق های ذکر شده توسط ۸۷ نهاد مالی اداره می شود هریک از نهاد های مالی به ترتیب که عرض خواهد شد تصدی مدیریت مالی را داشته اند .

  1.  توسط کارگزاری ها ۵۴ شرکت
  2. توسط سبدگردان ۱۴ شرکت
  3.  توسط شرکت های مشاور سرمایه گذاری ۱۰ شرکت
  4.  توسط شرکت های تامین سرمایه ۹ شرکت تصدی مدیریت صندوق های سرمایه گذاری را بر عهده دارند .